Rodzaje konstrukcji dachowej które możemy zastosować

Obejrzyjcie również film o tej samej tematyce.

Dach to bardzo ważny element konstrukcji każdego budynku. Pełni rolę nie tylko ozdobną, ale przede wszystkim zabezpieczającą mieszkańców i użytkowników przed różnymi warunkami pogodowymi. Przestawiamy konstrukcje dachowe i ich krótką charakterystykę.

Dachowe konstrukcje krokwiowe

Najprostszą, ale jednocześnie najmniej stabilną konstrukcją dachową jest więźba krokwiowa. Podstawowe rodzaje takiej konstrukcji dachu to:

  • więźba krokwiowo-belkowa,
  • więźba z krokwiami opartymi na ścianach.

W przypadku więźby krokwiowo-belkowej konstrukcja dachu opiera się na parze krokwi z belką stropu drewnianego. Tworzą one wiązar trójelementowy, który opiera się na zewnętrznych ścianach budynku. Natomiast belki, które tworzą drewniany strop bezpośrednio opierają się na murze lub na murłacie. Natomiast więźba z krokwiami opartymi na ścianach posiada krokwie, które połączone są w kalenicy oraz oparte na murłatach. Natomiast murłaty umocowane są do wieńca. Wiązar w takiej konstrukcji tworzą dwa elementy, a funkcję trzeciego boku trójkąta spełnia strop.

Dachowe konstrukcje jętkowe

Najczęściej współcześnie stosowaną konstrukcją dachową jest więźba jętkowa. Dużą jej zaletą jest to, że jest stosunkowo łatwa do wykonania i tańsza w porównaniu z innym rodzajami konstrukcji dachowych. Przypomina swoją konstrukcją nieco dach krokwiowy, lecz dodany został poziomy element konstrukcyjny, który w znaczący sposób stabilizuje cały dach – jętka. Jętka jest zwykle umieszczana w połowie krokwi lub wyżej, najważniejszym jej zadaniem jest połączenie i usztywnienie obydwu krokwi. Można spotkać się z następującymi rodzajami dachów jętkowych:

  • klasyczna więźba jętkowa,
  • więźba płatwiowo-jętkowa.

Klasyczną konstrukcję jętkową stosuje się najczęściej do poddaszy użytkowych. W  przypadku takich dachów długość jętki nie przekracza 3,5 m. Jeśli dach ma mieć niewielki kąt nachylenia, stosuj się dodatkowo murowane ścianki kolankowe, które zapewniają odpowiednią wysokości wnętrza. Więźba płatwinowo-jętkowa zaopatrzone są dodatkowo w płatwię. Tworzą ją jedna lub dwie ściany stolcowe. Ściany te tworzy ciąg słupów stolcowych, które ustawia się na podwalinie i łączy ze sobą od góry pośrednią płatwią. Taka konstrukcja ma zastosowanie do dachów o większych rozpiętościach.

Dachowe konstrukcje płatwinowo-kleszczowe

Kolejnym rodzajem konstrukcji dachowych są więźby płatwiowo-kleszczowe. Mają bardzo szerokie i uniwersalne zastosowanie. Mogą być użyte do budowy dachów zarówno płaskich, jak i stromych, gdzi kącie nachylenia może wynosić w przedziale od 6° do 70°, można je stosować do dachów jednospadowych oraz dwuspadowych, dachów z poddaszem użytkowym, jak i bez niego oraz do dachów, których rozpiętość sięga nawet do 16 m. Wyróżnia się cztery podstawowe podtypy takich konstrukcji:

  • typowa więźba płatwiowo-kleszczowa,
  • więźba płatwiowo-kleszczowa z drewnianą ścianką kolankową,
  • płaski dach płatwiowo-kleszczowy,
  • dach pulpitowy.

Typowy dach płatwiowo-kleszczowy ma konstrukcją opartą na dwóch rodzajach wiązarów: głównych i  pośrednich. Ma zastosowanie do budowy dachów o rozpiętościach od 9 m do 10 m. Więźba płatwiowo-kleszczowa, która posiada drewnianą ściankę kolankową jest zwykle stosowana do poddaszy użytkowych. Płaski dach płatwiowo-kleszczowy zaopatrzony jest najczęściej w jedną płatew kaletnicową, którą opiera sięna ścianie stolcowej. Ten rodzaj konstrukcji na zastosowanie do dachów, których rozpiętość ma wynosić do 8-9 m, a kąt nachylenia od 6° do 18°. Dach pulpitowy to najczęściej dach jednospadowy. Stosowany jest w przypadku przybudówek,  długich i wąskimi budynków. Jego rozpiętość nie przekracza 6 m.

Dachowe konstrukcje kratowe

Do szkieletowych jednorodzinnych domów drewnianych stosuje się dachowe wiązary kratowe. Coraz częściej stosuje się je także w przypadku domów murowanych. Wiązary kratowe stosowane są do dachów dwuspadowych o niewielkim kącie nachylenia od 14° do 23° z poddaszem nieużytkowym.