Planowanie budowy domu krok po kroku

Obejrzyjcie też nasz film o tej tematyce.

Budowa domu to nie tylko duży wydatek, ale także długotrwały i wieloetapowy proces, który wiąże się z wieloma formalnościami urzędowymi. Podpowiadamy, jak przygotować się do budowy domu, jakich formalności dopilnować  – jak zaplanować krok po kroku budowę domu, aby uniknąć niepotrzebnych, dodatkowych wydatków oraz innych przykrych niespodzianek już podczas budowy.

Krok 1. Sprawdzenie statusu działki

Jedną z formalności, od których należy rozpocząć planowanie budowy domu jest sprawdzenie statusu działki, którą chcemy zakupić, aby postawić na niej dom. Zakup gruntu powinien być decyzją przemyślaną, którą poprzedzimy wnikliwą analizą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Znaleźć tam można m.in. informacje o tym, jaki charakter ma działka (może to być np. budowlany lub rolny). Natomiast na obszarze, który nie jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, należy się ubiegać o równorzędną z nim decyzję o warunkach zabudowy (WZ).

Krok 2. Analiza ksiąg wieczystych gruntu

Jeśli chcemy zakupić działkę pod budowę domu i już wybraliśmy interesujące nas grunty, to zanim zdecydujemy się zakup tego konkretnego, powinniśmy bardzo wnikliwe przejrzeć i przeanalizować księgi wieczyste interesujących nas nieruchomości. W księgach wieczystych odnaleźć można takie informacje m.in. o stanie prawnym gruntu (czyli kto i w jakim stopniu jest właścicielem działki), czy o ewentualnych obciążeniach hipotecznych lub skarbowych działki. W dokumencie tym zawarte są również informacje o służebności drogowej lub służebności przesyłu (czyli czy przez działkę przechodzą instalacje np. elektryczne lub czy działka potrzebuje wewnętrznej drogi dojazdowej).

Krok 3. Zakup projektu domu

Gdy już zapoznaliśmy się z planami, przestudiowaliśmy dogłębnie księgi wieczyste gruntów i zakupiliśmy interesującą nas działkę, kolejnym etapem planowania budowy domu jest zakup projektu od architekta. Projekt budowlano-architektoniczny domu to jeden z dokumentów, które są konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub do rozpoczęcia prac budowanych prowadzonych w oparciu o zgłoszenie zamiaru budowy w odpowiednim urzędzie. Na podstawie wielkości działki, określonych warunków zabudowy oraz indywidualnych wymagań domowników można zlecić projektantowi przygotowanie indywidualnego projektu budynku, ale można też zakupić jeden z gotowych projektów.

Krok 4. Uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów

Zanim uzyskamy pozwolenie na budowę lub dokonamy zgłoszenia zamiaru budowy, powinniśmy posiadać zapewnienia o dostawie mediów, a także warunki techniczne przyłączenia naszej działki do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, energetycznej lub/oraz gazowej. Dokumenty te uzyskuje się w zakładach wodno-kanalizacyjnych, energetycznych i gazowniczych, poprzez osobiste lub listowne złożenie wniosku.

Krok 5. Uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy

Planując budowę domu jednorodzinnego, indywidualni inwestorzy w większości przypadków nie muszą starać się o pozwolenie na budowę, powinni natomiast zgłosić zamiar budowy. Pozwolenie na budowę zgłasza się w takich sytuacjach, jeśli obszar oddziaływania planowanego budynku mieszkalnego wykracza poza granice działki. Są to takie m.in. przypadki, gdy dom ma być wybudowany trzy, a nie cztery metry od granicy działki, jest bardzo wysoki, co może powodować zacienienie sąsiadujących działek. Pozwolenia na budowę jest również konieczne przy planowaniu budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej.

Jeśli dopilnowaliśmy już tych wszystkich formalności przy planowaniu budowy domu, można zatrudnić kierownika budowy, zakupić dziennik budowy i rozpocząć realizację domu.