Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoBiuro obsługi Klienta: +48 14 621 88 52 EN

';

Kiedy najlepiej zaplanować remont dachu?

Dach to bariera, zabezpieczenie domu przed czynnikami atmosferycznymi. Regularne przeglądu
jego stanu to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Remont lub
wymiana pokrycia dachu to nieuniknione czynności, jeśli dach zaczyna przeciekać. Remont dachu
wykonuje się również w sytuacji, gdy chcemy odświeżyć wygląd dachu lub wymieć pokrycie
dachowe. Inną przyczyną remontu dachu może być chęć zaadoptowania strychu na poddasze
użytkowe.


Kiedy wykonać przegląd stanu dachu?

Na wykonanie przeglądu stanu dachu – pokrycia dachowego i konstrukcji dachowej – każdy czas jest
dobry, jednak najlepiej przeprowadzić to po skończonej zimie, wczesną wiosną. Wówczas mamy
więcej czasu na zaplanowanie ewentualnego remontu i znalezienie wyspecjalizowanej ekipy
fachowców – dekarzy, którzy najpierw sprawdzą stan naszego dachu, a później przeprowadzą prace
remontowe, jeśli są one konieczne. Fachowcy ocenią także, czy konieczna będzie wymiana całego
pokrycia dachowego, czy wystarczy wymiana i odświeżenie pojedynczych elementów pokrycia dachu.
Należy jednak mieć także na uwadze to, że w niektórych przypadkach możemy nie mieć czasu na
zaplanowanie remontu – gdy np. dach intensywnie przecieka – remont należy wykonać najszybciej
jak jest to możliwe. Jednak i w takich sytuacjach konieczne jest wykonanie przeglądu stanu dachu –
może się okazać, że problem jest bardziej złożony, niż zakładaliśmy. W takich nagłych sytuacjach
przegląd również należy wykonać jak najszybciej jest to możliwe.


Przyczyny remontu dachu

Jednak przeciekanie dachu to nie jedyny powód, który determinuje decyzję o remoncie dachu.
Remont dachu będzie konieczny w sytuacji, gdy w konstrukcji dachowej zagnieździły się szkodniki –
owady, czy też więźba została zaatakowana przez pleść, grzyb, a także gdy połać ugina się, a
konstrukcja dachu pęka. Inną przyczyną może być także chęć wymiany pokrycia dachowego np. z
blachodachówki na dachówkę ceramiczną – chęć zmiany wyglądu, czy poprawa atrakcyjności
wizualnej dachu. Na remont dachu decydują się również osoby, które chcą zaadoptować strych na
poddasze użytkowe.


Kiedy wykonać remontu dachu?

Jeśli zatem wykonaliśmy przegląd dachu wiosną, najlepiej zaplanować wykonanie remonty dachu na
lato. Ze względu na właściwości drewna, z którego wykonuje się najczęściej konstrukcje dachowe,
materiał ten podczas wykonywanie wszelkich prac powinien być suchy, a temperatura wokół
powinna być jak najwyższa. To zagwarantuje najlepsze warunki pracy przy dachu oraz największą
trwałość drewna. Najkorzystniejsze warunki do pracy z drewnem to około od 5°C do 20°C, a
powietrze jest suche, wolne od wilgoci.
Nie zawsze mamy wpływ na to kiedy zaplanować remont dachu – sytuacje nagłe wymuszają
natychmiastowe działanie. Jednak, jeśli przeprowadzimy przegląd dachu w odpowiednim czasie,
możemy także z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować remont dachu. Jeśli natomiast remont
dachu wykonany w odpowiednim czasie, zapobiegnie to powstawaniu kryzysowych sytuacji, awarii
dachu w mniej sprzyjającym czasie do wykonania remontu.