Od czego zacząć remont dachu?

Obejrzyjcie również nasz materiał wideo - kiedy najlepiej zacząć remont dachu.

Zanim przystąpimy do remontu dachu, czy zatrudnimy ekipę, która go fachowo przeprowadzi, powinniśmy dopilnować wszelkich formalności prawnych z tym związanych. To od tego tak naprawdę rozpoczyna się każda naprawa dachu. Niemniej warto jeszcze na tym etapie skontaktować się z firmą zajmującą się remontami dachów, jej specjalista podpowie nie tylko jakie prace będą potrzebne, ale również jakich formalności będą wymagane do przeprowadzenia remontu.

Remont dachu, czyli co konkretnie?

Remont dachu przeprowadzony może zostać na różne sposoby. Uszkodzeniu mogło ulec np. poszycie dachu, które zaczęło przeciekać. W niektórych przypadkach uszkodzeniu mogła ulec także konstrukcja więźby dachowej. Remont dachu polegać może także na wymianie pokrycia dachowego np. na inny kolor, czy materiał. Wiele osób decyduje się także zmianę przeznaczenia przestrzeni pod dachem na poddasze użytkowe.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji  co do remontu i przystąpieniem do prac przy przebudowie, należy się skonsultować ze specjalistą – rzeczoznawcą.  Nie tylko oceni, jak powinien przebiegać remont, czy wystarczy wymiana pokrycia, czy może uszkodzeniu uległa więźba dachowa, czyli jego konstrukcja, ale doradzi także w zakresie rozwiązań, jakie będą najlepsze w konkretnym przypadku. Zweryfikuje również, czy planowane zmiany są możliwe do przeprowadzenia, a w razie potzreby zaproponuje alternatywne rozwiązanie.

Remont dachu – zgłoszenie budowy

Jeśli już wiemy, jakie  prace będą konieczne przy remoncie lub przebudowie dachu, należy  to zgłosić  w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu, a konkretnie w wydziale architektoniczno-budowlanym. Należ pamiętać, że Inwestor jest zobowiązany do zgłoszenia przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem prac. W dokumentacji, którą przekazuje się do właściwego urzędu należy wskazać rodzaj i zakres prac, a także termin i sposób ich prowadzenia. Do dokumentacji powinno zostać również dołączone oświadczenia o prawie do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane.

Jeśli w ciągu 30 dni nie otrzymaliśmy sprzeciwu w postaci decyzji administracyjnej,  można rozpocząć prace. Zgłoszenie takie ważne jest przez 2 lata, a remont musi zostać ukończony w ciągu 24 miesięcy od określonej daty jego rozpoczęcia. Zgłoszenie to pozwala nie tylko na wymianę pokrycia dachowego, lecz także na inne remonty i prace modernizacyjne, np. docieplenie dachu, naprawa więźby, wymiana systemu rynnowego.

Przebudowa dachu – pozwolenie na budowę

Może się jednak, że remont dachu będzie wymagał znacznie poważniejszych prac i konieczna będzie przebudowa dachu. Wówczas konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Dotyczy to również wszelkiego rodzaju przebudowy dachu, wymiany więźby, podwyższenia budynku, zmiany funkcji poddasza,  czy wstawienia okien połaciowych. Wniosek o pozwolenie na budowę należy dołączyć projekt budowlany, który będzie zgodny z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z decyzją o warunkach zabudowy (w przypadku braku tego planu). Projekt należy dołączyć do wniosku w czterech egzemplarzach. Potrzebne jest także oświadczenie o prawie do dysponowania określoną nieruchomością na cele budowlane.