Rynny koszowe

Rynna koszowa jest elementem połaci dachu, który montuje się na połączeniu dwóch połaci o odmiennym nachyleniu. Jej zadaniem jest odpowiednie ukierunkowanie wody opadowej, które spływać ma do systemu rynnowego. Obróbkę kosza uszczelnia się dodatkowo samoprzylepnymi uszczelkami klinowymi, które zabezpieczają przedmuchiwaniem wody i śniegu, jak również umożliwiają prawidłowa wentylacje.

Blacha modułowa FLAMENCO
Podsufitka stalowa P2
Blacha modułowa BOLERO