Jak dobrać więźbę do rodzaju pokrycia?

Możecie też odsłuchać nasz film w dokładnie tej tematyce.

Wybierając rodzaj pokrycia dachowego należy mieć na uwadze fakt, że nie na każdym rodzaju więźby dachowej można zastosować każde pokrycie dachowe. Największe znaczenie w tym kontekście ma kąt nachylenia połaci dachu. Każdy typ pokrycia dachowego ma bowiem ścisłe wymagania, jeśli chodzi o nachylenie dachu.

Na jakiej więźbie dachowej może być stosowana dachówka?

Dachówka to bardzo estetyczny sposób na pokrycie dachu, jednak nie może być stosowana na dachach płaskich, ani na takich o niskim kącie nachylenia połaci. Dachówkę można układać jedynie na dachach stromych – takich, których kąt nachylenia połaci przekracza 31°.

Pod dachówkę sprawdzą się zatem takie więźby dachowe jak:

  • typowa więźba płatwiowo-kleszczowa – składająca się z dwóch typów wiązarów: głównych oraz pośrednich, na dachach o rozpiętościach od 9 m do 10 m i kącie nachylenia połaci powyżej 31°,
  • więźba płatwiowo-kleszczowa z drewnianą ścianką kolankową – ten rodzaj konstrukcji zazwyczaj wykorzystuje się  w domach posiadających poddasze użytkowe, lecz i w tym przypadku kąt nachylenia połaci musi przekraczać 31°.

Na jakiej więźbie dachowej można stosować blachodachówkę?

Blachodachówka to pokrycie dachowe, które ma mniejsze wymagania od dachówki. Jednak i w tym przypadku, aby zastosować ten typ pokrycia, więźba musi spełniać określone warunki. Blachodachówki nie można stosować na dachach płaskich. Jeśli dach ma zostać pokryty blachą stalową, należy pamiętać, że materiał ten może być zastosowany na dachu, którego kąt nachylenia połaci jak większy niż 9°. Większe wymagania ma blachodachówka, na której zastosowano warstwę posypki mineralnej albo ceramicznej. W tym przypadku kąt nachylenia połaci dachu musi przekraczać 12°.

Do blachodachówki można zastosować takie rodzaje więźby dachowej jak:

  • typowa więźba płatwiowo-kleszczowa – jedynie na dachach, których rozpiętość zawiera się w przedziale 9 – 10 m i przy większym kącie nachylenia połaci niż 9° (tradycyjna blachodachówka) lub większym kącie nachylenia połaci niż 12° (blachodachówka z warstwą posypki mineralnej lub ceramicznej),
  • więźba płatwiowo-kleszczowa z drewnianą ścianką kolankową – zwykle stosowana w domach z poddaszem użytkowym, kąt nachylenia połaci musi być większy niż 9° (w przypadku tradycyjnej blachodachówki) lub większy niż 12° (w przypadku blachodachówki z warstwą posypki mineralnej lub ceramicznej),
  • płaski dach płatwiowo-kleszczowy – posiada zazwyczaj jedną płatew kaletnicową, która oparta jest na ścianie stolcowej, stosowany do dachów o rozpiętości do 8-9 m, dopuszczalny  kącie nachylenia połaci wynosi od 6° do 18°, a więc zawiera się w wymaganiach dotyczących blachodachówki,
  • wiązary kratowe – stosuje się je w szkieletowych domach drewnianych, a także coraz częściej w domach murowanych – do dachów dwuspadowych, mających niewielki kąt nachylenia od 14° do 23°, jednak z poddaszem nieużytkowym – zakres kątów nachylenia połaci dachowej zawiera się w wymaganiach koniecznych do zastosowania blachodachówki.

Jaka więźba dachowa pod pokrycie dachu gontem?

Aby móc pokryć dach gontem, kąt nachylenia jego połaci musi wynosić przynajmniej 15°. Na dach pokryty gontem sprawdzą się zatem takie rodzaje więźby jak:

  • typowa więźba płatwiowo-kleszczowa (kąt nachylenia połaci przynajmniej 15°),
  • więźba płatwiowo-kleszczowa z drewnianą ścianką kolankową (zachowując kąt nachylenia  połaci minimum 15°),
  • płaski dach płatwiowo-kleszczowy (przy kącie nachylenia połaci przynajmniej 15°),
  • wiązary kratowe (tu również kąt nachylenia połaci musi wynieść minimum 15°).