Dach, który żyje

Kliknij w link aby obejrzeć film o dachach które żyją.

Trend powrotu do natury jest odczuwalny w praktycznie każdej dziedzinie życia. Również ekologiczne pokrycia dachowe stają się coraz bardziej popularnym wyborem. Dzisiejszy artykuł poświęcony jest zielonym dachom, które stanowią naturalne enklawy w sercach wielkich miast.

Co to jest żywy dach i jak jest zbudowany?

Nowoczesny żywy dach to pokrycie dachowe zbudowane ze specjalnie przygotowanych komponentów, które umożliwiają uprawę roślin. Konstrukcja składa się z kilku warstw:

 • roślinnej – właściwej dla wzrostu trawy, krzewów czy kwiatów,
 • filtrującej – stanowiącej ochronę drenażu przed zanieczyszczeniami,
 • drenażowej – pełniącej funkcję retencji oraz odprowadzania wody,
 • ochronnej – zabezpieczającej niższe poziomy przed uszkodzeniem wskutek rozwoju korzeni,
 • termoizolacyjnej – realizującej zadania izolacji cieplnej oraz dodatkowego odwadniania,
 • hydroizolacyjnej – chroniącej strop przed przedostawaniem się wilgoci.

Konstrukcje tego rodzaju stanowią doskonałe uzupełnienie konwencjonalnych skwerów czy parków kieszonkowych w silnie zurbanizowanych centrach dużych aglomeracji miejskich.

Jakie zalety i zastosowania ma zielony dach?

Innowacyjne naturalne dachy to rozwiązania, których wybór niesie za sobą szereg wymiernych korzyści ekonomicznych oraz ekologicznych. Jakie zalety i zastosowania ma zielony dach?

 • Oczyszczanie atmosfery – nasadzenia żywych roślin aktywnie filtrują cząsteczki pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, a także pochłaniają dwutlenek węgla, produkując tlen.
 • Retencja – warstwa roślinna buforuje deszczówkę, przyczyniając się do stabilizacji poziomu wód gruntowych, niższego obciążenia sieci kanalizacyjnej i redukcji ryzyka powodzi.
 • Klimat – obecność zielonych pokryć dachowych powoduje wyższą absorpcję promieniowania słonecznego, a w konsekwencji obniżenie temperatury otoczenia.
 • Redukcja hałasu – żywy dach stanowi efektywną barierę dźwiękową, realizującą funkcję naturalnego ekranu akustycznego, podnosząc komfort użytkowania budynku.
 • Ochrona przed pożarem – opisywane rozwiązania to również dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe, dzięki gromadzeniu dużej ilości wilgoci w warstwie roślinnej.
 • Większa bioróżnorodność – ekologiczny dach to miejsce rozwoju dla ziół i traw, jak również doskonałe schronienie dla ptaków i owadów bytujących w przestrzeni miejskiej.
 • Lepsze samopoczucie – zielone otoczenie wpływa pozytywnie na dobrostan psychiczny mieszkańców wieżowców oraz pracowników biur, przyczyniając się do redukcji stresu.

Decydując się na wykonanie dachu, warto wybrać pokrycia dachowe Blachodach, uznanego dostawcy elementów budowlanych. Gdzie znajdują zastosowanie zielone dachy?

 • Galerie handlowe.
 • Sklepy wielkopowierzchniowe.
 • Wielokondygnacyjne wieżowce biurowe.
 • Obiekty użyteczności publicznej.
 • Osiedla mieszkalne.

Budowa ogrodu na szczycie budynku przyczynia się do realnego podniesienia jego wartości, a zarazem podniesienia atrakcyjności obiektu dla potencjalnych inwestorów.

Zielony dach – ekologiczne pokrycie dachowe

Redukcja stężenia pyłów zawieszonych i dwutlenku węgla, a jednocześnie poprawa samopoczucia mieszkańców to jedne z zalet, jakie niesie za sobą budowa zielonego dachu. Jeżeli szukasz sposobu na uatrakcyjnienie inwestycji w centrum miasta, to wybierz ekologiczne pokrycie dachowe!